អុញទៀតហើយ! ពិតអត់ថា ចោម ខ្វាន់ បានលក់មាស ក្លែងក្លាយ លាយស្ពាន់…. ព្រោះ…

0
399

បញ្ហារបស់អ្នកនាង ចោម ខ្វាន់ ជុំវិញលក់កាបូបក្លែងក្លាយមិនទាន់បញ្ចប់ផង ស្រាប់តែពេលនេះលេចចេញបញ្ហាថ្មីទៀតហើយ ដោយម្តងនេះទាក់ទងនិងការលក់ មាស ម្តង ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Thaii Mo បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមថា:

“ចោទ ចោម ខ្វាន់ ថាបានលក់មាសក្លែងក្លាយទៅវិញ ដោយគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “កណ្ដួយម៉ែមីចោម្រាយងាប់ទាន់ហន់ម៉េចបានមីង៉ែង Block Accounts Facebook អាញ់មិនអោយទាក់ទងទៅង៉ែងបានអញ្ចឹង? មីសត្វង៉ែងយយមាសលាយស្ពាន់មកលក់អោយអាញ់មាសក្លែងក្លាយកំទេចមាសថៃអាញ់សួង៉ែងក្នុងChatង៉ែង Block អាញ់ចោលមីសំភឹងបោកប្រាស់មេីលង៉ែងLiveភ្លាមង៉ែង​ កុំភ្លេចចូលមេីល ​អាខោនអាញ់ផងអាញ់live បរិហារកេរ្តិ៍​ង៉ែងម្ថងមាសក្លែងក្លាយ​លក់អោយអាញ់😡”

“បេីង៉ែងមនុស្សល្អមែនង៉ែងអត់ Block អាញ់ទេង៉ែងត្រូវទទួលខុសត្រូវអោយអាញ់មិនមែនBlockអាញ់អត់អោយនិយាយអញ្ចឹងទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាញ់ខំទុកចិត្ដទៅទិញង៉ែង​ គ្រាន់តែបែកធ្លាយកាបូបក្លែងក្លាយង៉ែងភ្លាមអាញ់យកអោយជាងមេីលគេថាលាយស្ពាន់តេទៅឆាតទៅង៉ែងBlockអាញ់ទៀតមីសំភឹងទាន់ហន់ង៉ែងសុំដាក់បណ្ដាសាង៉ែងរកស៊ីកុំងេីបឆាប់ទាន់ហន់តែហោងក្ររហាមឆាប់ៗមីង៉ែងខ្លាំងសម្ដីណាស់មីអាចម៍រលាយដូចអាចម៍ត្រូវទឹកសម្ដីង៉ែងថ្លៃតែមាយាទង៉ែងវាថោកមីក្រយ៉ៅថកយប់នេះអាញ់ហែកកេរង៉ែងកុំអោយគេចាញ់បោកង៉ែងទៀតកុំអោយង៉ែងងេីបរួចមីនរកង៉ែងកុំBlockអាញ់ទៀតអីបេីង៉ែងខ្លាំងមីក្ងោកមាស😡ស្អែកប្ដឹងមីនេះម្ដង😡​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here